Cart / 0 Items
Image of THE END
10.00

THE END

"THE END" - third movie from LOTY crew.

They finish a certain era. They start a new one.

It's THE END.

But it's not over.

Duration time: 01:10:55

Trailer #1:
https://vimeo.com/226830404
Trailer#2:
https://vimeo.com/250000166
Pre-episode:
https://vimeo.com/263664687

The DVD contains HD Quality MP4 file. Works on PC, Mac and newest dvd players which can play HD files. Old dvd players might not read the disc.

Płyta zawiera plik HD MP4. Działa na PC, Mac oraz nowszych odtwarzaczach dvd obsługujących pliki HD. Stare odtwarzacze dvd mogą nie czytać płyty.

Limited edition
©2017

DISCLAIMER:
This material is just an attempt of a documentation of the development of graffiti subculture. All footage have been sent anonymously. I do not promote or support vandalism, making graffitiand other illegal activities.

UWAGA!
Autorzy filmu nie popierają wandalizmu. Materiał pokazany w filmie jest próbą rejestracji i udokumentowania graffiti w Europie. Wszelkie materiały zostały nadesłane anonimowo i autorzy filmu nie biorą za nie odpowiedzialności.